Mjölby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Mjölby kommun har kommit överens om medborgarlöften för 2020-2021. Polisen och kommunen ska arbeta för att minska narkotikabrotten för att Mjölby på så sätt bli en tryggare plats.

Medborgarlöften i Mjölby kommun 2020-2021

Resecentrum är en identifierad plats där unga kriminella uppträder och där narkotikaförsäljning, våldsbrott och skadegörelse är vanligt förekommande.

Polismyndigheten och Mjölby kommun lovar att:

 • Resecentrum är en identifierad plats där unga kriminella uppträder och där narkotikaförsäljning, våldsbrott och skadegörelse är vanligt förekommande.
 • Polisen skall ha riktade insatser i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott med fokus på ungdomar samt förmedla kontakt med socialtjänsten som ska erbjuda vård och stöd för att förhindra fortsatt användning av narkotika
 • Kommunen ska jobba förebyggande i de miljöer där ungdomar vistas. Kommunanställda som kommer i kontakt med ungdomar ska vara väl insatta i drogpolicys och ha en god kunskap om den lokala drogproblematiken
 • Kommun och Polis skall utveckla arbetet i den lokala samverkansgruppen (LAG) med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga
Resultatet kommer att följas upp och redovisas 2 gånger/år

---------------

Medborgarlöften i Mjölby kommun 2018-2019
Den största delen av skadegörelsebrotten sker på Järnvägsgatan, resecentrum i Mjölby. Området upplevs av många medborgare som otryggt.

Polismyndigheten och Mjölby kommun lovar att:

 • Polisen kommer att öka sin synliga närvaro i området
 • Genomföra trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och andra berörda
 • Upplevda otrygghetsfaktorer ska ses över och vid behov åtgärdas av kommunen
 • Polisen ska delta i information på högstadiet om risker och konsekvenser vid skadegörelsebrott

Uppföljning 2018

Medborgarlöfte 2016-2017
För att förebygga ordningsstörningar och vidare brott samt öka tryggheten lovar vi att:

 • Polisen ska öka synligheten på aktuella platser och i Gallerian på frekventa tider
 • Polisen ska ha låg toleransnivå mot ordningsstörningar
 • Polisen och Mjölby kommun ska aktivt arbeta för att missbrukare med tydliga tecken på ökat missbruk och försämrad hälsa får relevant vård