Sök
Stäng Meny

Mjölby – medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker.

Medborgarlöfte 2022/2023

Årets medborgarlöfte utgår ifrån den digitala medborgarenkät som gjordes under hösten 2021 där det framkom att många medborgare känner sig otrygga på flera platser i kommunen.

  • Mjölby kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta aktörer att genomföra trygghetsvandringar i de områden där medborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Syftet är att identifiera vad som skapar otrygghet och motverka dessa genom olika former av situationell prevention. Medborgarnas synpunkter kommer vara en central del av arbetet.

  • Under kommande period kommer polisen och kommunen arbeta för att sprida information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i fler bostadsområden och att minska antalet brott.

  • Fortsätta och utveckla det områdes- och nätverksbaserade arbetet ESM (effektiv samordning för trygghet i Mjölby) som bedrivs i hela kommunen, vilket övergripande syftar till att samverka för bland annat ökad trygghet hos boende.

Medborgarlöften i Mjölby kommun 2020-2021

Resecentrum är en identifierad plats där unga kriminella uppträder och där narkotikaförsäljning, våldsbrott och skadegörelse är vanligt förekommande.

Polismyndigheten och Mjölby kommun lovar att:

  • Resecentrum är en identifierad plats där unga kriminella uppträder och där narkotikaförsäljning, våldsbrott och skadegörelse är vanligt förekommande.
  • Polisen skall ha riktade insatser i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott med fokus på ungdomar samt förmedla kontakt med socialtjänsten som ska erbjuda vård och stöd för att förhindra fortsatt användning av narkotika
  • Kommunen ska jobba förebyggande i de miljöer där ungdomar vistas. Kommunanställda som kommer i kontakt med ungdomar ska vara väl insatta i drogpolicys och ha en god kunskap om den lokala drogproblematiken
  • Kommun och Polis skall utveckla arbetet i den lokala samverkansgruppen (LAG) med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga