Sök
Stäng Meny

Mjölby – medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker.

Medborgarlöfte 2022/2023

Årets medborgarlöfte utgår ifrån den digitala medborgarenkät som gjordes under hösten 2021 där det framkom att många medborgare känner sig otrygga på flera platser i kommunen.

  • Mjölby kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta aktörer att genomföra trygghetsvandringar i de områden där medborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Syftet är att identifiera vad som skapar otrygghet och motverka dessa genom olika former av situationell prevention. Medborgarnas synpunkter kommer vara en central del av arbetet.

  • Under kommande period kommer polisen och kommunen arbeta för att sprida information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i fler bostadsområden och att minska antalet brott.

  • Fortsätta och utveckla det områdes- och nätverksbaserade arbetet ESM (effektiv samordning för trygghet i Mjölby) som bedrivs i hela kommunen, vilket övergripande syftar till att samverka för bland annat ökad trygghet hos boende.