Medborgardialog 2021

Medborgardialogen för 2021 är nu avslutad.

Stort tack till alla er som varit med och bidragit, svaren kommer att utgöra ett viktigt underlag för polisens brottsförebyggande arbete.

//Josefin Arvidsson, Kommunpolis Motala