Mölndal – medborgarlöften

Polisens och Mölndals stads medborgarlöfte 2019 fokuserar på den öppna narkotikahanteringen i det offentliga rummet. Under året kommer en rad aktiviteter bidra till att minska problemet med den öppna narkotikahanteringen.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg syd och Mölndals stad ger till invånarna i kommunen under ett år.

Löftet innebär konkreta aktiviteter. Aktiviteterna har sin grund i det trygghetsskapande samverkansarbetet och ska bidra till att minska gemensamt identifierade problem.

I den lokala lägesbilden för Mölndals stad beskriver medborgarna, polisen och kommunförvaltningarna problemet med den alltmer öppna narkotikahanteringen i det offentliga rummet.

Det här lovar vi

För att märkbart minska problemet med narkotikahantering i det offentliga rummet lovar vi följande aktiviteter mellan februari 2019 till januari 2020:

  • Genomföra riktade insatser mot narkotika-problematiken. Insatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare.(Polis och kommun)
  • Information till föräldrar. (Polis och kommun)
  • Inventering av utvalda platser för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön. (Polis och kommun)

Följ med i hur det går 

www.polisen.se
Facebook: Polisen Göteborg syd
Mölndals stads hemsida

Uppföljning

Vill du veta hur vi har uppfyllt tidigare medborgarlöfte kan du läsa mer om vår uppföljning.

Trygg i Mölndals stad

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Mölndals stad – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten utifrån en gemensam lägesbild.

Har du synpunkter, tips eller idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Mölndals stad? Du är alltid välkommen att höra av dig till:

Linda Bergvall, kommunpolis
010-565 41 38
linda.bergvall@polisen.se

Niklas Svensson
010-565 41 30
niklas.svensson@polisen.se