Motala – medborgarlöften

Medborgarlöftet 2020/2021 för lokalpolisområde Motala och Motala kommun kommer att handla om det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Situation

Narkotikaanvändningen bland unga ökar, för att vända denna utveckling ska polisen och Motala kommun förenkla och förbättra samverkan i det drogförebyggande arbetet.

  • Socialtjänst, skola och polis ska starta upp en samverkansgrupp med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga. I arbetet ingår dessutom att ta fram ett gemensamt styrdokument
  • Polisen ska aktivt och kontinuerligt arbeta för att minska tillgången till narkotika samt för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk
  • Kommunen ska arbeta förebyggande och uppsökande i de miljöer där ungdomar vistas. Yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar ska ges kunskap om den lokala drogproblematiken och drogpolicys
Uppföljning T3_Motala

Medborgarlöften i Motala kommun under 2018-2019
Polismyndigheten och Motala kommun lovar att:

  • Kommunen, polisen, Bostadsstiftelsen Platen och andra inbjudna genomför trygghetsvandringar i området för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet
  • Kommunen ska arbeta för en öppen och lättillgänglig fritidsverksamhet som ger unga stor möjlighet att själva påverka och möjliggöra meningsfull fritid i området
  • Polisen kommer att öka sin synliga närvaro på nämnda platser och på tider som är viktiga för att skapa en tryggare och säkrare miljö
  • Kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar det som framkommer vid dessa trygghetsvandringar, det kan innebära bättre belysning eller utöka annan bevakning

Uppföljning 2018