Motala – medborgarlöften

Medborgarlöftet 2020/2021 för lokalpolisområde Motala och Motala kommun kommer att handla om det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Situation

Narkotikaanvändningen bland unga ökar, för att vända denna utveckling ska polisen och Motala kommun förenkla och förbättra samverkan i det drogförebyggande arbetet.

 • Socialtjänst, skola och polis ska starta upp en samverkansgrupp med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga. I arbetet ingår dessutom att ta fram ett gemensamt styrdokument
 • Polisen ska aktivt och kontinuerligt arbeta för att minska tillgången till narkotika samt för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk
 • Kommunen ska arbeta förebyggande och uppsökande i de miljöer där ungdomar vistas. Yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar ska ges kunskap om den lokala drogproblematiken och drogpolicys

Uppföljning Motala T1_2020.pdf

Motala - Uppföljning medborgarlöfte tertial 2 Lpo Motala Uppföljning T3_Motala

Medborgarlöften i Motala kommun under 2018-2019
Polismyndigheten och Motala kommun lovar att:

 • Kommunen, polisen, Bostadsstiftelsen Platen och andra inbjudna genomför trygghetsvandringar i området för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet
 • Kommunen ska arbeta för en öppen och lättillgänglig fritidsverksamhet som ger unga stor möjlighet att själva påverka och möjliggöra meningsfull fritid i området
 • Polisen kommer att öka sin synliga närvaro på nämnda platser och på tider som är viktiga för att skapa en tryggare och säkrare miljö
 • Kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar det som framkommer vid dessa trygghetsvandringar, det kan innebära bättre belysning eller utöka annan bevakning

Uppföljning 2018 tertial 1-2

Uppföljning 2018


Medborgarlöfte 2016-2017
För att förebygga trafikbrott och vidare brott samt öka tryggheten lovar vi att:

 • Polisen ska utföra punktinsatser i form av hastighetskontroller, minst tre gånger under året, på platser som bedöms som aktuella
 • Polisen ska utföra minst två kontroller om året riktade mot cyklister, deras utrustning och trafikbeteende
 • Polisen ska regelbundet utföra fordonskontroller med fokus på alkohol- och drogpåverkade förare
 • Polisen och Motala kommun samverkar kring de åtgärder fastlagda i en handlingsplan för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2016-2017.