Nässjö – medborgarlöften

Lokalpolisområde Höglandet och Nässjö kommun har gemensamt tecknat följande medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2021-2022

 • Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Nässjö.
 • Att arbeta långsiktigt brottsförebyggande i Runnerydsområdet och området runt sporthallen för att stärka områdenas attraktivitet och invånarnas känsla av trygghet.
 • Att öka upptäcka fler narkotikabrott, främst bland personer i åldern 21 år och yngre, med syftet att minska bruket av narkotika.

Aktiviteter

 • Polisen ska öka sin närvaro vid resecentrum.
 • Nässjö kommun ska genomföra en trygghetsinventering på resecentrum tillsammans med fastighetsägaren och polisen.
 • Nässjö kommun ska i Runnerydsområdet genomföra minst en trygghetsinventering tillsammans med representanter från fastighetsägare och polisen, samt genomföra en trygghetsvandring där boende kommer bjudas in.
 • Polisen ska genomföra minst femton underrättelsebaserade insatser i Runnerydsområdet.
 • Polisen ska genomföra minst 15 riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
 • Polisen ska identifiera unga som brukar narkotika.
 • Polisen och Nässjö kommun ska vid minst två tillfällen under året stämma av aktiviteterna vid särskilt möte.

Medborgarlöfte 2019-2020

 • Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Nässjö.
 • Arbeta långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande i Runnerydsområdet och området runt sporthallen för att stärka områdets attraktivitet och invånarnas känsla av trygghet.

Aktiviteter

 • Polisen ska öka sin närvaro vid resecentrum.
 • Kommunen ska genomföra en trygghetsinventering tillsammans med fastighetsägaren och Polisen på resecentrum.
 • Kommunen ska genomföra minst två trygghetsinventeringar tillsammans med representanter från fastighetsägare och Polisen i Runnerydsområdet.
 • Polisen ska genomföra minst femton riktade underrättelsebaserade insatser i Runnerydsområdet.
 • Under året genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning Nässjö kommun, tertial 3 2020