Öckerö – medborgarlöfte

Trafiken lyfts ofta fram som ett problem som skapar otrygghet. Främst handlar det om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister. Vi kommer att fortsätta arbeta med ett särskilt fokus på trafiksäkerhet under 2020.

Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande från Hisingspolisen, Trafikverket och Öckerö kommun till dig som bor eller vistas i kommunen. Vi definierar de åtgärder som behöver genomföras utifrån vad du och andra invånare upplever som problem.

Trafiken är ett område som ofta lyfts fram som ett problem som skapar otrygghet. Främst handlar det om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister. Därför kommer vi att fortsätta arbeta med ett särskilt fokus på trafiksäkerhet under 2020.

Det här lovar vi

För att minska trafikproblemen genomför vi följande aktiviteter under 2020:

  • Minst 15 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning (Polis)
  • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik (Nämnda aktörer)
  • Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö (Öckerö kommun)
  • Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas (Öckerö kommun)
  • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället (Öckerö kommun)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom bland annat medborgardialoger.

  • Minskade trafikproblem
  • Ökad trygghet bland invånarna i kommunen
  • Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna

Uppföljning

Trygg i Öckerö kommun

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig samverkan mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och invånare. Utifrån en gemensam lägesbild arbetar vi tillsammans för ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Öckerö kommun? Välkommen att höra av dig till:

Mikael Antonsson
Kommunpolis
010-56  550 26