Ödeshög – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Ödeshögs kommun har tecknat medborgarlöften för 2020-2021. Polisen och kommunen ska arbeta mot narkotikaanvändningen och vissa trafikbeteenden för att Ödeshög på så sätt ska bli en tryggare plats.

Medborgarlöften i Ödeshög 2020-2021

Polismyndigheten och Ödeshögs kommun lovar att:

 • Polisen ska ha riktade insatser i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott med fokus på ungdomar samt förmedla kontakt med socialtjänsten som ska erbjuda vård och stöd för att förhindra fortsatt användning av narkotika
 • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på A-traktorer, trimmade mopeder, bristfälliga fordon och trafikfarligt beteende
 • Kommunen ska se över och förbättra trafikmiljön och vid behov åtgärda uppkomna brister samt utreda och prioritera behovet av fler trafikhinder
 • Polisen ska medverka vid föräldramöten för elever i årskurs 8 och där informera om risker och konsekvenser när ungdomar kör trimmade fordon
Resultatet kommer att följas upp och redovisas 2 gånger per år

Medborgarlöften i Ödeshögs kommun 2018

Området kring Lysingskolan är utsatt för mycket skadegörelse. På fritiden vistas där många ungdomar och det är med största sannolikhet ett flertal av dem som utför skadegörelsen.

Polismyndigheten och Ödeshögs kommun lovar att:

 • Kommunen, polisen och andra inbjudna genomför trygghetsvandringar på de nämnda platserna för att identifiera brister i miljön som kan skapa risker och otrygghet
 • Kommunen ser över och, vid behov, åtgärdar det som framkommer vid dessa trygghetsvandringar, det kan innebära bättre belysning eller utöka annan bevakning
 • Polisen och räddningstjänsten ska delta i information på högstadiet om risker och konsekvenser vid skadegörelsebrott
 • Polisen ökar sin närvaro vid det utsatta området 

Uppföljning 2018

Medborgarlöfte 2016-2017
Respekten för gällande Trafiklagstiftning och lokala trafikföreskrifter upplevs som besvärande låg, därför lovar polisen och Ödeshögs kommun att:

 • Polisen ska utföra punktinsatser i form av hastighetskontroller, minst tre gånger om året, på platser som bedöms som aktuella
 • Utföra kontroller mot trimmade mopeder minst två gånger om året
 • Polisen ska utföra minst två kontroller om året riktade mot cyklister, deras utrustning och trafikbeteende
 • Genomföra en trygghetsvandring med tillhörande uppföljning med ungdomsperspektiv

Resultatet kommer att följas upp och redovisas under 2017