Sök
Stäng Meny

Örebro – medborgarlöften

Medborgardialog visar att medborgarna önskar krafttag mot narkotika och alkoholrelaterad problematik i centrala Örebro. Örebro kommun, City Örebro, Fastighetsägarna Örebro län och lokalpolisområde Örebro har slutit ett nytt medborgarlöfte 2022-2024.

Lokalpolisområde Örebro och Örebro kommun har en samverkansöverenskommelse för 2021-2022 där medborgarlöfte är en del. Medborgarlöften ska ha bäring på lokala problemområden samt vad medborgarna önskar lyfta fram.

Under hösten 2021 fick medborgarna, genom en enkät, möjlighet att prioritera vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande områden lokalpolisområde Örebro och Örebro kommun ska arbeta med under 2022-2024. Det var 1191 medborgare som besvarade enkäten och en majoritet ansåg att narkotika och alkoholrelaterad brottslighet (27 procent) och våld i offentlig miljö (26 procent) ska prioriteras med fokus runt Järntorget.

Medborgarlöftet 2022-2024

För att minska brottsligheten och öka tryggheten riktat mot ovanstående områden lovar Örebro kommun, City Örebro och Fastighetsägarna Örebro län och lokalpolisområde Örebro att:

  • Arbeta mot förekomsten av narkotika i krogmiljön
  • Förbättra belysningen
  • Genomföra åtgärdsplan för offentliga toaletter
  • Utöka kamerabevakning
  • Se över möjligheten till ett trygghetscenter

Utöver detta fortsätter redan etablerat arbete såsom Bostad först, arbete mot narkotikahantering utanför krogmiljö, uppsökande verksamhet från fältgruppen riktat mot ungdomar samt trygghetsvandringar.