Östhammar – medborgarlöften

Polisen och Östhammars kommun lovar att gemensamt jobba för att öka tryggheten och minska risken för stöldbrott och då främst inbrottsstölder i bostad.

Samverkan mellan kommun och polis är nyckeln till ett framgångsrikt och
effektivt brottsförbyggande arbete. Ett viktigt instmment för detta är
medborgariöften. De kan ses som ett komplement till det samverkansavtal somredan idag finns mellan kommun och polis. Medborgarlöftet ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Lokalpolisområde Norduppland har utarbetat en lokal lägesbild för Östhammars kommun. Arbetet har gjorts i samverkan med kommunens företrädare.

Årets medborgarlöfte utgår ifrån den medborgarenkät som gjorts under hösten 2020 där det framkommit att oron över hot och våld samt bostadsinbrott är relativt hög.

Medborgarlöftet för 2021

Ett ökat arbete kring den upplevda tryggheten i hemmet.
Syftet är att stärka den upplevda tryggheten i hemmet. Kommunen och polisen ska gemensamt jobba för att öka tryggheten i kommunen avseende brott i nära relation, hot och våld samt stöldbrott/inbrott.

Detta genom att:

  • Fortsätta arbetet med att utveckla "Våga värna" som är ett samarbete mellan
    Östhammars kommun, Östhammarshem och polisen.
  • Det kan förmodas att det finns ett visst mörkertal i brott i nära relation. När fokus läggs på grupper med ett förmodat mörkertal kan det komma att påverka brottsstatistiken på ett negativt sätt. I detta fall är det ett positivt utfall om anmälningsbenägenheten ökar.
  • Fortsätta med spridningen av koncepten Grannsamverkan och Båtsamverkan och ha informationskampanjer för att informera om hur man kan skydda sig mot stöldbrott.