Sök

Östra Göinge - medborgarlöften

Medborgarlöfte i Östra Göinge kommun 2023

Inledning

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften skall baseras på det som medborgarna upplever som lokala problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om att utföra i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Östra Göinge.

Lägesbild

Utifrån lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning har Östra Göinge kommun och polisen arbetat fram ett medborgarlöfte för 2023.

 • Polisens nationella trygghetsmätning för 2022 visar på att medborgarna i Östra Göinge känner sig otrygga ensamma sen kväll. De upplever att ungdomsgäng bråkar och stör, att de möter narkotikapåverkade personer i vardagen. Dessa problem är högst i Broby och där är man även rädd för specifika personer. Trafikrelaterad brottslighet såsom bilar som kör för fort upplevs som ett problem i hela kommunen.
 • Vidare går det att se att oron för att utsättas för brott är hög men att den uppgivna utsattheten för brott är låg.

Polisen lovar att:

 • Utöka arbetet med polisiär närvaro och synlighet med koppling till evidensbaserade metoder för en förbättrad faktisk och upplevd trygghet.
 • Genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare, hastighet och annat trafikfarligt beteende på platser som upplevs som mindre trygga eller som är brottsutsatta.
 • Minska rekryteringen av ungdomar till kriminella nätverk, arbeta uppsökande för att förhindra och minska droganvändningen bland ungdomar.

Kommunen lovar att:

 • Verka för ett tryggare Östra Göinge genom att arbeta aktivt med förebyggande insatser som ökar närvaron på kvällar/nätter och ökat engagemang hos privatpersoner samt genom kommunens fältarbetare.
 • Förstärka och utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att skapa tryggare uppväxtvillkor för barn och unga genom tidigt samordnade insatser. Med särskilt fokus på insatser som stärker ungas skyddsfaktorer, så som en god psykisk hälsa, utbildning och en meningsfull fritid.
 • Fortsätta samarbetet med Länsförsäkringar genom att aktivera föreningar till trygghetsvandringar.

Polisen och kommunen lovar att:

 • Arbeta brottsförebyggande genom att bjuda in till medborgarvandringar.
 • Genom BRÅ(Brottsförebyggande rådet) samverka och använda sig av riktade insatser till ungdomar mellan 13 och 24 år.
 • Utföra gemensamma myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt utföra tillsyn av försäljning av tobak och folköl.
 • Verka för att få fler Göingebor att engagera sig i Grannsamverkan.

Patric Åberg
Kommunstyrelsens ordförande Östra Göinge

Niklas Årcén
Lokalpolisområdeschef lokalpolisområde Hässleholm

Merete Tillman
Kommundirektör Östra Göinge kommun

Veronica Gustafsson
Kommunpolis Osby, Östra Göinge lokalpolisområde Hässleholm