Sök
Stäng Meny

Oxelösund – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöfte 2022-2023

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i våra bostadsområden.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva Grannsamverkan i kommunen.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering av Grannsamverkans effekter och resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftet i Oxelösunds kommun 2022

Under 2022 har Polisen och Oxelösunds kommun genomfört en grundutbildning för kontaktombud för nya grannsamverkansområden. Grundutbildningen genomfördes den 8 juni på Koordinaten och 16 blivande kontaktombud för nya grannsamverkansområden i både Oxelösund och Nyköping deltog.

Den 28 november genomfördes en informationsträff för befintliga kontaktombud Oxelösund.

Vid utgången av 2022 fanns 28 grannsamverkansområden med sammanlagt 782 deltagande hushåll i Oxelösunds kommun.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöftet i Oxelösunds kommun 2023

Under våren 2023 har en grundutbildning arrangerats, dock utan att några deltagare dök upp.

I dagsläget finns 29 grannsamverkansområden med sammanlagt 828 deltagande hushåll i Oxelösunds kommun.


2023-01-01 - Uppföljning medborgarlöfte 2022-2023 (pdf, 321 kB)

2023-07-04 - Uppföljning medborgarlöfte 2022-2023 (pdf, 157 kB)