Sök
Stäng Meny

Säter – medborgarlöften

Medborgarlöftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder i en av kommunens tätorter. Medborgarlöftet nedan gäller för 2021 och framåt.

Det här ska vi göra

SSPF - Skola, socialtjänst, polis och fritid är en metod som använts under flera år på olika platser. Grundtanken är att identifiera unga i riskzon och sedan efter tydlig systematik försöka minska riskerna för att unga ska hamna i ett destruktivt beteende.

Arbetet i detalj planeras utifrån metodstöd och i dialog mellan berörda aktörer. Eftersom det handlar om barn och unga, är det väsentligt att arbetet hanteras i en mindre krets och under strikt sekretess.

Samverkan sker med Säters kommun vid varje möte i lokala brottsförebyggande rådet.

Löftet genomförs med beaktande av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för den pågående pandemin. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Löftet ska bidra till att fler unga i riskzon identifieras och får den hjälp och stöd de kan behöva.

Effekter som ska uppnås

Färre unga i riskzon ska tillåtas utveckla ett destruktivt beteende till men för sina framtida liv.