Medborgardialog Säter 2023

Medborgardialog Säters kommun

1 Kön
2 Ålder
3 Vilken del av kommunen bor du i?
4 Hur trygg eller otrygg känner du dig?
7 Känner du dig mindre trygg i kommunen vid någon eller några delar av dygnet? Välj det eller de alternativ då du känner dig otrygg.

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.