Sävsjö – medborgarlöften

Polisen och Sävsjö kommun har kommit överens om att tillsammans arbeta med gemensamma medborgarlöften. Som har sin utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och den lokala lägesbilden.

Medborgarlöfte 2020-2021

 • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. I syfte att minska bruket av narkotika.

Aktiviteter

 • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala
  delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter. Informationen finns på kommunens hemsida.
 • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler
  narkotikabrott främst bland unga.
 • Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen implementera och arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet.
 • Polisen och kommunen ska under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Medborgarlöfte 2018-2019

 • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. Med syfte att minska bruket av narkotika.

Aktiviteter

Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter. Informationen finns på kommunens hemsida.

 • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
 • Polisen och kommunen ska under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning av medborgarlöften Sävsjö kommun, tertial 3 2020