Skellefteå – medborgarlöften

Under åren 2016-2020 är polisens medborgarlöften åren för en tryggare stadskärna följande.

  • Önskar handlare intensifiera sitt arbete med säkerhet så lovar vi att utföra säkerhetscertifiering av aktuella butiker.
  • Önskar boende i stadskärnan öka sin kunskap om hur de ska skydda sig mot bostadsinbrott så lovar vi att starta upp grannsamverkan med dem.
  • Önskar någon användare av stadskärnan påverka miljön för att öka sin upplevda trygghet så lovar vi att genomföra trygghetsvandringar med dem.
  • Önskar någon förening öka sina medlemmars kunskap om hur de ska ”trygga sin vardag” så lovar vi att ge dem relevant kunskap utifrån konceptet ”Gör inga tjuvar”.
  • Önskar någon av de aktörer som utbildar våra ”nysvenskar” vår hjälp med att förklara vårt rättssystem och polisens uppdrag så lovar vi att göra det.
  • Vi lovar att enskilt eller i samverkan genomföra tobakstillsyner minst en gång per år och försäljningsställe i stadskärnan.
  • Vi lovar att enskilt eller i samverkan genomföra minst tre krogtillsyner per år i stadskärnan.

Vår dialog med medborgarna kommer naturligtvis att fortsätta under denna samverkansperiod. Utifrån vad som då framkommer så kommer det med stor sannolikhet att ges fler medborgarlöften.

Underlag Samverkansavtal mellan Skellefteå kommun - lokalpolisområde i Skellefteå 20201-2025