Sök
Stäng Meny

Sorsele – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialoger samt underlag från polisens och kommunens lägesbild.

Medborgarlöfte 2023–2024

  • Polis och kommun ska verka för att öka tryggheten i trafiken i Sorsele kommun.
  • Polis och kommun ska verka för att öka kunskap kring bedrägerier och säkerhet på nätet.
  • Polis och kommun ska verka för att öka trygghet och kunskap kring tillgrepp och inbrott.
  • Polis och kommun ska genom samverkan arbeta aktivt för att alkoholdebuten inte sker före 18 års ålder.
  • Kommunen ska verka för att öka tryggheten vid angivna platser.