Sorsele – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialog samt underlag från polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2021-2022

  • Polisen ska öka sin närvaro och synlighet i kommunens byar genom trafikkontroller.
  • Polis och kommun ska arbeta förebyggande för att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika i Sorsele.
  • Polis och kommun ska skapa förutsättningar till uppstart och etablering av Grannsamverkan inom Sorseles kommun i syfte att öka trygghe bland medborgarna och minska brottsligheten.
  • Polisen ska arbeta aktivt för att minska de upplevda trafikstörningarna genom riktade polisinsatser och trafikkontroller i tätorterna.