Stockholm, Älvsjö – medborgarlöften

Syftet med Globens lokalpolisområdes medborgarlöfte är att synliggöra för medborgare inom lokalpolisområdet att vi prioriterar medborgarnas trygghet och det våldspreventiva arbetet.

Lokalpolisområde Globen omfattar tre stadsdelar: Hägersten-Älvsjö, Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör. 

Situationen idag

På grund av rådande pandemi kan samhället förändras snabbt. Det leder till att vi i vårt medborgarlöfte år 2021 kommer att arbeta med målsättningar istället för löften.

Lokalpolisområdet tar löpande fram lägesbilder som ligger till grund för hur vi fördelar våra resurser. Lägesbilderna bygger på bland annat statistiska uppgifter och dialoger med medborgare. En av de frågor som upprepat belyses av medborgarna är trygghet under kvällar och nätter.

Insatser för att öka tryggheten

Kring kollektivtrafik, krogar och arenor är våld i offentlig miljö och personrån utpräglade problem. För att möta detta har lokalpolisområdet extra resurser under veckosluten. Denna extra resurs kallas för ”helginsatsen”. Vår målsättning är att under minst 40 av årets 52 veckor bemanna vår helginsats.

Helginsatsen arbetar brottsförebyggande med bland annat krogtillsyner, kontaktsökande gentemot ungdomar samt synlighet på platser som kan upplevas som otrygga.

Brott i nära relation

Polismyndigheten har en särskild insats för att förbättra arbetet mot brottslighet som sker i hemmet som benämns Initiativ Gryning. År 2019 inkom närmare 4000 polisanmälningar i region Stockholm om kvinnor som misshandlats av en närstående. Lokalpolisområdet kommer fortsätta arbetet med Initiativ Gryning. Detta genom att samverka inom Polismyndigheten för att förbättra kvaliteten vid utredningar som berör brott i nära relation.

Trygghetsvandringar

För att följa upp tryggheten inom lokalpolisområdets ansvarsområde sett till den situationella brottspreventionen i de olika stadsdelsförvaltningarna, är vår målsättning att genomföra eller delta i minst tre trygghetsvandringar.

Följ med i hur det går!

Ta del av det dagliga arbetet via Polisen Globen på Facebook och Polisen Globen på Instagram. Det publiceras även nyheter och annan information via www.polisen.se.

*Stadsdelen Vantör ingår i lokalpolisområde Farsta. Medborgarlöfte för området finns här.