Sök
Stäng Meny

Stockholm, Enskede-Årsta-Vantör – medborgarlöften

Syftet med Lokalpolisområde Globens medborgarlöfte är att synliggöra för medborgare inom lokalpolisområdet att vi prioriterar medborgarnas trygghet och det våldspreventiva arbetet.

Lokalpolisområde Globen omfattar tre stadsdelar: Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Hägersten-Älvsjö. 

Situationen idag

Lokalpolisområdet tar löpande fram lägesbilder som ligger till grund för hur vi fördelar våra resurser. Lägesbilderna bygger på bland annat statistiska uppgifter och dialoger med medborgare. En av de frågor som upprepat belyses av medborgarna är trygghet under kvällar och nätter.

Insatser för att öka tryggheten

Kring kollektivtrafik, krogar och arenor är våld i offentlig miljö och personrån utpräglade problem. För att möta detta har lokalpolisområdet extra resurser under veckosluten. Denna extra resurs kallas för ”helginsatsen”. Vår målsättning är att under minst 40 av årets 52 veckor bemanna vår helginsats.

Helginsatsen arbetar brottsförebyggande med bland annat krogtillsyner, kontaktsökande gentemot ungdomar samt synlighet på platser som kan upplevas som otrygga.

Brott i nära relation - Islandsmodellen

Under ledning av Socialförvaltningen har Stockholm stad och Polisregion Stockholm under 2021 haft ett samverkansprojekt som syftar till en fördjupad samverkan mellan socialtjänst och polis i akuta våldshändelser i familjer med barn, som kallas Islandsmodellen. Nu förlängs projektet och modellen permanentas. Det innebär en utvidgning till samtliga stadsdelar inom lokalpolisområdena Skärholmen och Farsta samt Globen.

Globens målsättning är att alla poliser som hamnar på ärenden där barn bevittnat, upplevt eller utsatts för våld- från eller mellan närstående, ska implementera Islandsmodellen. Poliserna fokuserar på de initiala åtgärderna enligt metodstödet ”ett utvecklat bästa arbetssätt” och socialtjänsten gör en skyddsbedömning genom enskilda samtal med familjemedlemmar som befinner sig i hemmet.

Trygghetsvandringar

För att följa upp tryggheten inom lokalpolisområdets ansvarsområde sett till den situationella brottspreventionen i de olika stadsdelsförvaltningarna, är vår målsättning att genomföra eller delta i minst tre trygghetsvandringar.

Följ med i hur det går!

Ta del av det dagliga arbetet via Polisen Globen på Facebook och "Polisen Globen" på Instagram. Det publiceras även nyheter och annan information via www.polisen.se.

*Stadsdelen Vantör ingår i lokalpolisområde Farsta. Medborgarlöfte för området finns här.