Sök

Medborgardialog lokalpolisområde Globen 2024

Lokalpolisområde Globen genomför en medborgardialog för att undersöka hur ni som bor eller vistas i vårt lokalpolisområde upplever tryggheten samt brottsligheten.

Era svar ger oss ett underlag för vad ni vill se att polisen Globen prioriterar och ligger till grund för våra medborgarlöften för 2024.

Lokalpolisområde Globens upptagningsområde sträcker sig över delar av tre stadsdelar: Hägersten-Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck.

Observera att dina svar avser den stadsdel inom lokalpolisområde Globen där du bor eller vistas.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Kryptering, allmän handling och sekretess

Formuläret är krypterat. Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad du mejlar till polisen via formuläret, endast polisen kan se det. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har.

När polisen har tagit emot ditt mejl blir det allmän handling. Det betyder att mejlet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter på webbplatsen

Allmän handling

Medborgardialog LPO Globen

1. I vilken stadsdel bor eller vistas du i?

Hägersten-Älvsjö
Enskede-Årsta-Vantör
Skarpnäck
2. Kön
3. Din ålder
4. Hur trygg känner du dig?
5. Känner du dig otrygg på någon av dessa platser? Du kan välja ett eller flera alternativ.
6. Finns det någon specifik plats som du upplever som otrygg?
7. Skapar något av dessa brott eller företeelser otrygghet hos dig? Du kan välja ett eller flera alternativ.
8. Känner du dig otrygg någon tid under dygnet? Du kan välja ett eller flera alternativ.
9. Vad tycker du att lokalpolisområde Globen bör prioritera? Du kan bara välja ett alternativ.
10. Hur stort förtroende har du för polisen på lokalpolisområde Globen?

Tack för att du tog dig tid att besvara frågorna! Dina svar en viktig del i arbetet med att ta fram lokalpolisområde Globens medborgarlöfte för 2024.

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.