Storfors – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Medborgarlöftet är konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om.

Aktiviteterna ska ge effekter av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Situationen idag

Storfors är en trygg kommun att bo i. Antalet anmälda brott är lågt och den upplevda tryggheten är generellt hög. Tidigare år har inbrott i fritidshus och villa varit ett stort problem i Storfors. 2016 var ett positivt år då anmälningarna gällande inbrott i villa och fritidshus minskat väsentligt.

Det här ska vi göra

Storfors kommun och polisen ska gemensamt arbeta för att öka den upplevda tryggheten i Storfors kommun genom att:

  • Polisen lovar att öka synligheten i Storfors kommun genom fotpatruller och besök i butiker. Ansvarig: Polisen

  • Polisen lovar att en gång per år sammankalla till en nätverksträff för grannsamverkan inom kommunen. Ansvarig: Polisen i samverkan med kommunen.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Sträva efter att öka synligheten av patrullerande polis i Storfors centrum. Sträva efter att bibehålla den låga inbrottsstatistiken för 2016 genom att arbeta aktivt med grannsamverkan inom Storfors kommun.

Följ med i hur det går!  

Uppföljning av medborgarlöftena skall ske det första kvartalet 2019. Resultatet kommer att presenteras i lokalmedia och på kommunens hemsida.

Medborgarlöftenas giltighet

Medborgarlöftena gäller under 2017-2018 och fram tilldess nya medborgarlöften för 2019 har tecknats.