Meborgarenkät

Logotype
1 Kön
2 Ålder
3 Känner du dig trygg i kommunen?
4 Vilken del av kommunen bor du i
5 Allmänt sett, hur trygg eller otrygg känner du dig i området där du bor?
10 Känner du dig mindre trygg i kommunen vid någon eller några delar av dygnet? Välj det eller de alternativ då du känner dig otrygg.

11 Vad tycker du borde göras för att du ska känna dig mer trygg i kommunen?

12 Vilka problem vill du att polisen ska satsa mer tid och pengar på att försöka minska i området där du bor? Du kan välja tre eller färre av alternativen nedan.

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter