Surahammar – medborgarlöften

Surahammar kommun och polisen lovar att arbeta för att medborgarna känner ökad trygghet i centrummiljö.

  • Polis utför kontroller av utsedda platser.
  • Polis utför fotpatrull i samhällscentrum.
  • Kommunen jobbar för ett levande centrum.

Kommun och polis ska jobba för ökad trafiksäkerhet i samhällscentrum.

  • Polis utför hastighetskontroller på utpekade vägsträckor.
  • Polis utför riktade insatser mot trimmade mopeder.
  • Kommunen arbetar för en säkrare trafikmiljö.