Medborgardialog Tibro

1. Jag är
3. Jag bor i
4. Är du orolig för att du själv eller någon annan i din närhet ska utsättas för brott i Tibro kommun?

Om du svarade Nej på fråga 4 kan du hoppa över frågorna 4a, 4b, 5, 5a-c och gå direkt till fråga 6.

4a. Vem är du i så fall orolig för? (Du får välja ett eller flera svarsalternativ)
4b. Vilken typ av brott är du orolig för att du eller dina nära ska utsättas för? (Du får välja ett eller flera svarsalternativ)
5. Finns det platser i Tibro kommun som du upplever som otrygga?

Om du svarade nej på fråga 5 kan du hoppa över frågorna 5a-c och fråga 6 och gå direkt till fråga 7.

5b. När upplever du platsen/platserna som otrygga?
5c. Hur ofta är du på de platserna vid de tidpunkter du angett som otrygga?
6. Nej... - Bra att du inte oroar dig! – vad tror du att det beror på? (Du får välja ett eller flera svarsalternativ)
9. Vad kan vi alla göra för att öka tryggheten för varandra?
10. Hur trygg känner du dig i Tibro kommun? Sätt ett kryss i den ring som du tycker stämmer på dig (nummer 1 motsvarar mycket otrygg och nummer 6 motsvarar mycket trygg).
11. Känner du till att det finns ett medborgarlöfte i Tibro kommun?

Polismyndigheten hanterar ditt svar helt anonymt så länge du inte själv anger ditt namn eller några kontaktuppgifter. Eventuella personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Av tekniska skäl loggas din IP-adress.