Uppföljning medborgarlöfte 2020

Under 2020 har många bra insatser och aktiviteter utförts. Några har fått ställas in men ska genomföras under 2021.

Några månader in på 2020 drabbades Sverige av en pandemi. Smittspridningen av covid -19 tog snabbt fart och vi fick alla ställa in och ställa om. Många av kommunpolisens fysiska möten ställdes in och fick istället övergå till att bli digitala. Med anledning av pandemin gick också brottsstatistiken på många områden ner och vi fick istället mer tid att arbeta brottsförebyggande.

Under 2021 kommer vi att bli ännu fler polisanställda och vår förhoppning är att det ska märkas ute i samhället. Områdespolisen, som utgår från Karlsborg, pri-oriterar de arbetsuppgifter som de vet att medborgarna vill att polisen ska jobba med.

Skolbesök har varit svåra att genomföra under 2020. Flera idrottsanläggningar och fritidsgårdar stängde helt under en tid. De allra flesta evenemang ställdes in och kroglivet har varit obefintligt. Några arrange-rade cruisingar har inte genomförts. Däremot har flera spontana cruisingar upp-stått. Antalet utförda alkoholutandningsprov har under året varit betydligt färre, med anledning av covid -19. Under våren anlades flera bränder i Ryd i Skövde och polisen fick prioritera om sina resurser.

I medborgarlöftet 2020 lovade vi från polisens sida att:

  • i vårt arbete särskilt fokusera på ungdomar och unga vuxna i riskzon.
  • genomföra riktade insatser mot narkotika.
  • genomföra riktade insatser för att upptäcka påverkade förare i trafiken.

I medborgarlöftet 2020 lovade Tibro kommun att:

  • bidra till att samarbetet inom skola, polis och socialtjänst, kultur och fritid ska fördjupas och utvecklas.
  • de ska i samverkan med polisen jobba med socioekonomiska projekt/insatser för att förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap.

Uppföljning

Under 2020 anmäldes 689 stycken brott vilket kan jämföras med 720 stycken anmälda brott 2019.

Trafik

Vid trafikbrott och narkotikabrott så initieras de oftast av polisen själva.
Under förra året rapporterades 55 trafikbrott jämfört med 45 stycken 2019.
Utav dessa var 5 stycken rattfyllerier/grova rattfyllerier jämfört med 6 stycken 2019. Antalet drograttfyllerier var 21 stycken jämfört med 10 stycken 2019.

Många har fått böta för andra trafikbrott som till exempel hastighetsöverträdel-ser. Kontrollerna har skett både i tätort och på övriga vägnätet i Tibro kommun.

Narkotika

Polisen har upptäckt 76 stycken narkotikabrott i Tibro kommun. Utav dem har 45 stycken kroppsbesiktningar utförts där personer misstänkts för narkotikabrott eget bruk. 26 stycken rapporterades för innehav av narkotika. (54 stycken nar-kotikabrott varav 34 st misstänkta för eget bruk och 18 stycken innehav av nar-kotika under 2019).

För att avslöja narkotikabrott använder sig polisen bland annat av trafikkontroller, tips, uppsökande kontroller, narkotikasök med polishund och samtal med ungdomar.

Våld

104 stycken anmälda våldsbrott i Tibro kommun under 2020 (117 stycken 2019).

Stölder

109 stycken tillgreppsbrott (138 stycken 2019).
Varav 12 stycken var ringa stöld/stöld (tidigare kallat för snatteri) i butik. (5 stycken 2019).
3 stycken bostadsinbrott och inga i fritidshus under 2020 (5 stycken bostadsin-brott och 1 styck fritidshus under 2019).

Ungdomar

Under 2020 skrevs 94 stycken anmälningar mot misstänkta personer under 20 år. Under 2019 var antalet 70 misstänkta personer.

När en ungdom (under 18 år) är inblandad i brott så tar polisen alltid kontakt med föräldrarna. Det kan ske genom ett telefonsamtal men oftast genom hembesök. Polisen gör också alltid en orosanmälan till Socialtjänsten i den kommun ungdomen är hemmahörande.

Grannsamverkan

Intresset för att starta upp nya grannsamverkanområden under 2020 har varit lågt. Kommunpolis inventerade i slutet utav året antalet aktiva grannsamver-kansområden i Tibro kommun. De fick sedan ett utskick som på ett överskådligt sätt sammanfattade tillgreppsbrotten under året.

Sammanfattning

Medborgare i Tibro kommun kan, trots att det anmälts 689 stycken brott, känna sig trygga. Under 2021 siktar både polisen och kommunen på att det kommer att bli ännu bättre genom att vi fortsätter med vår samverkan för ett tryggare Tibro


För att komma i kontakt med polis kan du välja något av följande alternativ:

  • 114 14
  • Polisen.se
  • Instagram polisen_ostra_skaraborg
  • Facebook Polisen östra Skaraborg

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din kommunpolis eller till Hjo kommun.

Irene Broberg
Kommunpolis
Irene.broberg@polisen.se

Tibro kommun
Kontaktcenter
Telefon 0504-180 00