Uppföljning 2020 medborgarlöften Tidaholm

Medborgarlöfte 2020: Fokus på bekämpning av narkotika bland unga samt trygghetsskapande åtgårder i trafiken

  • Uppstart av regionalt arbete gällande motorburen problematik via Länsstyrelsen.
  • Medverkande lokal grupp motorburen problematik
  • Tobakskontroller och krogtillsyner
  • Deltagande i EST (Effektiv samordning för trygghet)-möten
  • Lokala BRÅ samt VBE-grupp
  • Medborgardialoger
  • Samverkansarbete och orsaksanalys Hellidsskolan
  • Trygghetsarbete Ekedalen