Sök
Stäng Meny

Timrå – medborgarlöften

Medborgarlöftet 2023-2024 syftar till att ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Tillsammans med Timrå kommun har dialoger genomförts med boende i Timrå kommun, dessa dialoger tillsammans med lägesbilder från kommunens verksamheter och polisens statistik har använts för att identifiera vilka områden som boende i Timrå kommun tycker är viktiga att prioritera.

 • Synliga och närvarande poliser.
 • Förebygga och förhindra våldsbrottslighet i form av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.
 • Insatser riktade till ungdomar och vårdnadshavare för att reducera risken att utveckla missbruk av alkohol och narkotika.
 • Trafiksäkerhet genom att reducera hastighetsöverträdelser, alkohol- och narkotikarattonykterhet och buskörningar.

Det här ska vi göra

För att öka tryggheten i Timrå har polisen och Timrå kommun kommit överens om att:

 • Polisen tillsammans med Timrå kommun ska jobba aktivt med trygghetsskapande åtgärder i Timrå kommun.
 • Polisen ska öka sin fotpatrullering i centrala Timrå.
 • Tmrå kommun och polisen tillsammans med Timråbo lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
 • Timrå kommun och polisen lovar att arbeta för ökad kunskap hos sina medarbetare om hur vi kan upptäcka och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
 • Polisen och Timrå kommun genomför riktade insatser i samverkan mot öppen droghandel. Särskilt fokus på förhindrande av nyrekrytering av unga till missbruk.
 • Timrå kommun och polisen samarbetar runt informationsträffar för vårdnadshavare och andra viktiga vuxna gällande exempelvis bruk av alkohol och narkotika samt trafik och våld i nära relation.
 • Polisen ska genomföra trafikkontroller vid identifierade riskplatser och vägar med inriktning på olämpligt beteende i trafiken, hastighet och onykterhet i syfte att höja trafiksäkerheten på våra vägar.
 • Polisen ska genomföra riktade insatser mot olagliga A-traktorer och all form av buskörning.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Medborgarlöftet är grunden för vår åtgärdsplan. Genom de insatser som beskrivits i detta medborgarlöfte kommer vi, tillsammans, att påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Timrå kommun.

Följ med i hur det går!

Arbetet kommer att utvärderas och följas upp vid samtliga möten i rådet för trygghet och hälsa.