Tranås – medborgarlöften

Polisen och Tranås kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga och för att öka den upplevda tryggheten i de centrala delarna av Tranås kommun.

Medborgarlöfte 2019 - 2020

  • Att öka upptäckten av narkotikabruk främst hos unga. Med syfte att minska bruket av narkotika.
  • Öka den upplevda tryggheten i de centrala delarna och synnerhet i krogmiljön Tranås kommun.

Aktiviteter

  •  Polisen lovar att identifiera unga som brukar narkotika.
  • Polisen lovar att genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
  • Polisen lovar att fotpatrullera frekventa tider i centrummiljön.
  • Kommunen lovar att tillsammans med polisen genomföra minst två trygghetsvandringar i centrummiljön i Tranås.
  • Kommunen lovar att tillsammans med polisen genomföra krogkontroller.
  • Kommunen ska genomföra informationssatsningar och sprida nationella kampanjer med syfte att motverka langning av alkohol och tobak.
  • Återkommande samverkansmöten mellan kommunen och polisen gällande medborgarlöftena.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgalöften Tranås tertial 3 2020