Tranemo – medborgarlöften

Polisen vill tillsammans med Tranemo kommun och Tranemobostäder öka tryggheten på Solgårdsområdet i Tranemo. Medborgarlöftet gäller till september 2023.

Medborgarlöftet bygger på senaste trygghetsundersökningens resultat, en samlad lägesbild från stödfunktionen Trygg och säker kommun (TSK) och anmälda brott. Medborgarna i Tranemo kommun önskar att Polisen ökar sin närvaro på otrygga platser, arbetar mot narkotika och ungdomsbrottslighet. För att öka tryggheten i kommunen behövs insatser göras på platser där invånarna upplever otrygghet i större utsträckning.

Situationen idag

I våra gemensamma lägesbilder med TSK har vi under en längre tid kunnat identifiera Solgårdsområdet som ett otryggt och brottsutsatt område. Vi vill i samverkan med våra samverkanspartner, Tranemo kommun och Tranemobostäder, öka tryggheten och bidra till en positiv utveckling för invånarna på Solgårdsområdet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom trygghetsfrämjande insatser tillsammans med boende och våra samverkanspartners, Tranemo kommun och Tranemobostäder, önskar vi öka tryggheten och gemenskapen på Solgårdsområdet. Vi vill tillsammans bidra till en positiv utveckling för området.

Det här ska vi göra:

  • Informera och initiera grannsamverkan i de nyrenoverade flerfamiljshusen på Solgårdsgatan.
  • Informera om grannsamverkan i hela Solgårdsområdet.
  • Trygghetsdag för boende på Solgårdsområdet.
  • Årlig trygghetsvandring för de boende på Solgårdsområdet.
  • Trygghetsronder tillsammans med Tranemobostäder och Tranemo kommunförvaltning.
  • Mötas och samverka i en lokal som tillhandahålls av Tranemobostäder på Solgårdsgatan.
  • Narkotikasök med hund i gemensamma utrymmen på Solgårdsgatan.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och uppföljning sker kontinuerligt via TSK som samverkar med Polisen. Medborgarlöftet gäller under två år med möjlighet till förlängning.

Kontakta oss:
Sven Gardell 
Erica Pettersson