Uddevalla – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Uddevalla kommun 2021-2022

I samband med framtagandet av medborgarlöftet 2021 bjöds allmänheten in att lämna synpunkter i en webbaserad medborgarenkät som marknadsfördes via Facebook.

Säkerhet – risk- trygghet

Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan tryggheten är individens upplevelse av säkerhet/risken. Den gemensamma upplevelsen är att det finns platser där medborgarna känner sig otrygga. Det visade sig att många medborgare upplever ökad otrygghet när det är mörkt ute dvs under kvällar och nätter. Även dagtid i Uddevalla centrum.

Prioriterade områden

Vid den under 2021 genomförda webbaserade medborgarenkäten framkom att de områden som flest kommuninvånare ville prioritera gällande trygghet, var ökad polisiär närvaro i bostadsområden och Uddevalla centrum, Att polis arbetar med ungdomar i riskzon och förhindra tidig ingång i narkotikaberoende.

Löftet

Utifrån resultatet av medborgardialoger lovar Uddevalla kommun och Polisen att under 2021   arbeta för att öka säkerheten och tryggheten inom kommunen, utifrån de prioriterade områden som lyftes fram. I slutet av 2021 så beslutade Uddevalla kommun och Polisen att förlänga befintligt löfte till att gälla även under 2022.

Under 2021-2022 lovade Polisen och Uddevalla kommun att arbeta utifrån följande inriktningar: Att fortsätta med bevakning som sker i anslutning till Kampenhof och centrala stan. Omfattning: Under hela året. Ansvarig: Kommunen.

Att aktivt arbeta med ordningsproblematik i bostadsområden. Omfattning: Under hela året. Ansvarig: kommunen och  Polisen.

Att rutiner för att trygga viktig offentlig service runt Dalabergs centrum etableras. Omfattning: Under hela året. Ansvarig: kommunen och polisen.

Att i Uddevalla genomföra planerade insatser mot narkotika. Omfattning: Minst 10 tillfällen. Ansvarig: Polisen samt samarbete med andra aktörer.

Att möjligheter till organiserade trygghetsskapande initiativ understöds. Omfattning: Regelbundet under hela året. Ansvarig: Kommunen och polisen.

Att insatser utvärderas internt samt i lokala Brå som under året regelbundet följer upp insatserna och rapporterar till styrgruppen Kommun/polis. Omfattning: Vid Lokala Brå under hela året. Ansvarig. Kommunen, Polisen m.fl.

Ett löfte som kommunen och polisen ej har kunnat infria är att använda sig av kommunens frivilliga resursgrupp. Detta p.g.a restriktioner och rekommendationer vad gäller pandemin Covid-19.  Polisens volontärer har nyttjats vid två tillfällen.

Tack till Uddevalla kommuns medborgare!

Polisen i Västra Fyrbodal samt Uddevalla kommun vill tacka medborgare som bor och verkar i kommunen till ett bra samarbete under året.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Uddevalla är du välkommen att höra av dig till:

Tony Bengtsson
kommunpolis
Telefon: 010-56 517 84