Medborgardialog Uddevalla

1. Kön
2. Ålder
3. Känner du dig trygg i kommunen?
4. Vilken del av kommunen bor du i?
5. Allmänt sett, hur trygg eller otrygg känner du dig i området där du bor?
10. Känner du dig mindre trygg i kommunen vid någon eller några delar av dygnet? Välj alla alternativ då du känner dig otrygg.
11. Tycker du polisens och kommunens arbete med tryggheten går åt rätt håll eller åt fel håll i området där du bor?

12. Vad tycker du borde göras för att du ska känna dig mer trygg i kommunen?

13. Vilka problem vill du att polisen ska satsa mer tid och pengar på att försöka minska i området där du bor? Du kan välja tre eller färre av alternativen nedan.

Polismyndigheten hanterar ditt svar helt anonymt så länge du inte själv anger ditt namn eller några kontaktuppgifter. Eventuella personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Av tekniska skäl loggas din IP-adress.