Medborgardialog inför medborgarlöften 2023-2024

Polisens och Färgelandas loggor
1 Kön
2 Ålder
3 Känner du dig trygg i kommunen?
4 Vilken del av kommunen bor du i:
5 Allmänt sett, hur trygg eller otrygg känner du dig i området där du bor?
10 Känner du dig mindre trygg i kommunen vid någon eller några delar av dygnet? Välj alla alternativ då du känner dig otrygg.
11 Tycker du polisens och kommunens arbete med tryggheten går åt rätt håll eller åt fel håll i området där du bor?

12 Vad tycker du borde göras för att du ska kunna känna dig mer trygg i kommunen?

13 Vilka problem vill du att polisen ska satsa mer tid och pengar på att försöka minska i området där du bor? Du kan välja tre eller färre av alternativen nedan.

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter