Vadstena – medborgarlöften

Lokalpolisområde Motala och Vadstena kommuns samverkanöverenskommelse 2020-2021 om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete fortsätter.

Medborgarlöften i Vadstena kommun 2020-2021

En stor majoritet av medborgarna vill ha en ökad polisiär synlighet i sitt närområde, främst i de centrala delarna.

Polisen och Vadstena kommun lovar att:
  • Kommunen och Polisen ska tillsammans genomföra medborgardialoger och trygghetsvandringar för att se över trygghetshöjande faktorer som till exempel trafiksäkerhet och bättre belysning på allmänna platser.
  • Polisen lovar att öka sin lokala närvaro genom att jobba med synlighet och patrullering i de centrala delarna av staden.

Resultatet kommer att följas upp och redovisas två gånger per år

Uppföljning

Medborgarlöften i Vadstena kommun 2018-2019

Polisen och Vadstena kommunen lovar att arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten.

Polismyndigheten och Vadstena kommun lovar att:

  • Kommunen, polisen och andra aktörer i samhället ska genomföra en trygghetsvandring med fokus på otrygga platser.
  • Grannsamverkan - Kommunen och polisen gör en informationssatsning och utbildning för att starta upp nya grannsamverkansområden i tätorten och på landsbygden.