Vaggeryd – medborgarlöften

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöfte för 2020.

Medborgarlöften 2020

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för en ökad trygghet bland kommunens invånare och en förbättrad trafikmiljö i tätorterna och på landsbygden.  

Det ska vi åstadkomma genom följande gemensamma aktiviteter

  • Genomföra trygghetsvandringar i centrala Skillingaryd och Vaggeryd.

  • Påbörja arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST).

  •  Utefter den gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.

  • Genomföra en större trafikinsats varje kvartal på aktuella vägavsnitt med inriktning på hastigheter.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet går med årets och tidigare års medborgarlöften.

Uppföljning Medborgarlöfte Vaggeryd, tertial 3 2020 Uppföljning Medborgarlöfte Vaggeryds kommun, tertial 2 2020

Uppföljning Vaggeryds kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Vaggeryds kommun 2018

Uppföljning tertial 3, 2017