Vaggeryd – medborgarlöften

Polisen och Vaggeryds kommun kommer under 2023 att fokusera på ökad trygghet för kommuninnevånarna, narkotikabrottslighet, förebyggande av våldsbrott, skadegörelsebrott, bedrägerier och trafiksäkerhetsfrågor.

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Med utgångspunkt från existerande samverksansöverenskommelse mellan kommun och polis skapas lokala medborgarlöften. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Medborgarlöften 2023

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa en ökad trygghet för kommunens invånare inom följande fokusområden:

  • Ökad trygghet för kommuninnevånarna
  • Narkotikabrottslighet
  • Förebygga våldsbrott - särskilt fokus på att förebygga mäns våld mot kvinnor
  • Skadegörelsebrott
  • Bedrägerier
  • Förbättrad 

Detta ska vi åstadkomma ske genom att:

  • fortsätta arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST)
  • utefter den gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen
  • genomföra olika typer av insatser och åtgärder riktat mot narkotikabrottslighet, våldsbrott, bedrägerier, skadegörelser och trafik.

 Effekt

Det övergripande målet är att öka tryggheten bland invånarna i Vaggeryds kommun. Olika typer av riktade insatser, en ökad närvaro och synlighet på de aktuella platserna (hot spots) leder till fler ingripanden och ger en brottsförebyggande effekt. En förbättrad trafiksäkerhet innebär att kommunens invånare ska kunna känna sig tryggare i trafikmiljön.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet går med årets och tidigare års medborgarlöften.

Uppföljning - Medborgarlöften Vaggeryds kommun 2022 Uppföljning - Medborgarlöften i Vaggeryds kommun 2021 Uppföljning Medborgarlöfte Vaggeryd, tertial 3 2020