Vaggeryd – medborgarlöften

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöfte för 2021.

Medborgarlöften 2021

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för en ökad trygghet bland kommunens invånare och en förbättrad trafikmiljö i tätorterna och på landsbygden.  

Det ska vi åstadkomma genom följande gemensamma aktiviteter

  • Genomföra trygghetsvandringar i centrala Skillingaryd och Vaggeryd.

  • Påbörja arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST).

  •  Utefter den gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.

  • Genomföra en större trafikinsats varje kvartal på aktuella vägavsnitt med inriktning på hastigheter.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet går med årets och tidigare års medborgarlöften.

Uppföljning - Medborgarlöften i Vaggeryds kommun 2021 Uppföljning Medborgarlöfte Vaggeryd, tertial 3 2020