Sök
Stäng Meny

Valdemarsvik – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norrköping och Valdemarsviks kommun har kommit överens om medborgarlöfte för 2020-2022.

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.

Problembilden som kom fram är drogrelaterad och är främst knuten till otrygghet och brottslighet på Storgatan och centrala delarna i Valdemarsviks tätort.

Medborgarlöfte i Valdemarsviks kommun 2020-2022

Polisen och kommunen lovar att verka för ökad trygghet på Storgatan och centrala delarna av Valdemarsvik genom att:

  • Starta ett strukturerat arbete med fastighetsägare ur ett trygghetsperspektiv
  • Genomföra trygghetsvandringar
  • Öka antalet gemensamma aktiviteter kring trafiken genom metoden SMADITT
  • Jobba med synlighet
  • Genomföra tillsyn av krogar
  • Kontinuerligt kartlägga drogrelaterad brottslighet främst bland ungdomar

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske halvårsvis.

UppföljningT3 Valdemarsvik (pdf, 6 kB)