Värnamo – medborgarlöften

Polisen och Värnamo kommun har gemensamt tecknat följande medborgarlöfte.

Medborgarlöfte 2022

  • Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa ökad trygghet för kommunens invånare.

Det ska vi åstadkomma genom att:

  • Genomföra trygghetsvandringar i syfte att identifiera trygghetsinsatser för ökad trygghet. Vid behov utarbetas en åtgärdsplan som kommuniceras med berörda aktörer och boende. Detta ska genomföras i Forsheda, Bredaryd och platser i behov utifrån lägesbilden.
  • Fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom återkommande gemensamma aktuella lägesbilder. Vi ska arbeta med att utveckla analyser och åtgärdsplaner kopplat till lägesbilderna.
  • Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomför polisen och kommunen trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen. 
  • Involvera kommunens invånare och andra aktörer i det brottsförebyggande arbete till exempel genom medborgardialoger och trygghetsvandringar.

 Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Medborgarlöfte Värnamo 2022 Uppföljning - Medborgarlöfte i Värnamo kommun 2021 Uppföljning av medborgarlöfte Värnamo kommun, tertial 3 2020

Uppföljning Medborgarlöfte Värnamo 2020, tertial 1.pdf 

Uppföljning Värnamo kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Värnamo kommun 2018