Värnamo – medborgarlöften

Polisen och Värnamo kommun har gemensamt tecknat följande medborgarlöfte.

Medborgarlöfte 2020 - 2021

  • Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att skapa en ökad trygghet bland kommuninvånarna samt att förbättra trafikmiljön i tätorterna och ute på landsbygden.  

Det ska vi åstadkomma genom att:

  • Genomföra trygghetsvandringar i centrala Värnamo, Bor och Rydaholm.
  • Öka tryggheten i området runt Järnvägsstationen i Värnamo. Detta sker genom ökad polisiär närvaro och samarbete mellan Värnamo kommun, polisen, fastighetsägare, trafikverket, caféägare och tågbolag. Åtgärder ska genomföras kring utemiljön i området i syfte att skapa trygghet och att förhindra eller försvåra brottslig verksamhet.
  • Utveckla arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom återkommande aktuella gemensamma lägesbilder.
  • Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen. 

 Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning - Medborgarlöfte i Värnamo kommun 2021 Uppföljning av medborgarlöfte Värnamo kommun, tertial 3 2020

Uppföljning Medborgarlöfte Värnamo 2020, tertial 1.pdf 

Uppföljning Värnamo kommun tertial 1-3 2019.pdf

Medborgarlöften Värnamo kommun 2018
Uppföljning 2017 tertial 3