Växjö – medborgarlöften

Utifrån lägesbilden lovar Växjö lokalpolisområde och Växjö kommun att arbeta proaktivt mot ungdomsgrupperingar som stör allmän ordning och skapar oro på allmän plats.

Detta ska ske genom att:

  • Ingripa mot ungdomar som stör den allmänna ordningen och involvera vårdnadshavare.
  • Ha en hög vuxennärvaro vid festivaler och ungdomsevenemang i form av nattvandrare, fältarbetare, poliser och polisvolontärer.
  • Öka vuxennärvaron i Växjö centrum och andra prioriterade områden under tidpunkter som upplevs vara otrygga.
  • Genomföra minst 80 utbildningstillfällen kring värdegrund och konsekvenser av brottsligt eller normbrytande beteende för ungdomar i Växjö kommun.
  • Bidra med förebyggande tips och råd till butiker, fastighetsägare och bostadsbolag för att förebygga brott och skapa tryggare miljöer.

Tid

Medborgarlöften löper fram till 1 augusti 2022.

Uppföljning

Uppföljning ska ske kontinuerligt och ska rapporteras till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Jonas Eek
Chef lokalpolisområde Växjö
Polismyndigheten

Anna Tenje
Ordförande kommunstyrelsen
Växjö kommun