Vetlanda – medborgarlöften

Polisen och Vetlanda kommun har tecknat följande gemensamma medborgarlöfte som gäller 2020-2021.

  •  Att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden.
  •  Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga, med syfte att minska bruket av narkotika.

Det ska vi åstadkomma genom följande aktiviteter:

  • Kommun ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen implementera och börja använda den brottsförebyggande arbetsmetoden EST, effektiv samordning för trygghet.
  • Polisen ska genomföra minst femton trafikkontroller med inriktning på trafikbeteenden.
  • Polisen ska vid minst femton tillfällen genomföra flygande inspektioner av fordon.
  •  Kommunen ska under perioden presentera minst två hastighetsdämpande eller på annat sätt trafikfrämjande åtgärder för nämnd och/eller fullmäktige.
  • Polisen ska genomför minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
  • Kommunen ska genomför informationssatsningar och sprida nationella kampanjer riktade till föräldrar, syskon, unga vuxna kring årliga risktillfällen såsom skolavslutningar, student, valborg, midsommar, jul och nyår med syfte att motverka langning av alkohol och tobak.
  • Under åren genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgarlöften, tertial 3 2020