Sök
Stäng Meny

Vilhelmina – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialoger samt underlag från polisens och kommunens lägesbild.

Medborgarlöfte 2023–2024

  • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot narkotika.
  • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot motorburen problematik.
  • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta brottsförebyggande genom informationsspridning.
  • Polisen ska vara synlig och närvarande i byar genom trafikkontroller.