Vilhelmina – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialog samt underlag från polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2019-2020

  • Polisen och kommunen ska arbeta förebyggande för att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika i Vilhelmina.
  • Polisen ska eftersträva att öka sin närvaro och synlighet i kommunens byar.
  • Polisen ska utöver det ordinarie trafikarbete rikta insatser gällande trafikövervakning mot hastighet, buskörning samt drog- och alkoholrattfylleri i centrala Vilhelmina.
  • Kommunen ska erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholservering samt utföra tillsyner av serveringstillstånd.

Digital medborgardialog

Fram till och med den 25 oktober genomförs en digital medborgardialog om trygghet i Vilhelmina kommun. Dialogen ska bidra till den lägesbild som ligger till grund för polisens och kommunens samverkan, gemensamma prioriteringar och medborgarlöften.