Vingåker – medborgarlöften

Polisens och kommunens övergripande mål är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott minska.

Medborgarlöften 2022

Polisen lovar att: 

 • genomföra trafikkontroller med fokus att minska hastighetsöverträdelser i Vingåker.
 • genomföra riktade insatser så som möten och fordonskontroller med syfte att minska störande motortrafik i tätorten.
 • genomföra flera riktade insatser mot ungdomsproblematik i Vingåker.
 • områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola, fritidsgården och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in in i kriminalitet.
 • låta medborgare styra polisens inriktning under en arbetsdag.

 Kommunen lovar att: 

 • genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåkersbygden. Vandringen ska ske med fokus på att öka tryggheten.
 • genomföra mätningar med digitala hastighetsskyltar på varierande vägar i Analysera resultat från dessa mätningar och vid behov delge dessa till polisen för att skapa säkrare trafikmiljöer.
 • genomföra riktade insatser för att öka meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
 • trygghetsvärdar kommer att arbeta under sommarperioden för att stötta ungdomar vid olika platser.

Polisen och kommun lovar att: 

 • inkludera näringslivet i brottsförebyggande arbete
 • stötta initiativ till meningsfulla aktiviteter för motorintresserade

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.

Medborgarlöften 2021

Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott minska.

Tre prioriterade fokusområden har man enats om att arbeta mot.

 • Störningar från motorfordon i tätorten.
 • Otrygga ungdomssamlingar i Vingåkers tätort
 • Hastighetsöverträdelser i kommunen

Polisen lovar att:

 • genomföra trafikkontroller med fokus att minska hastighetsöverträdelser i Vingåkers kommun.
 • genomföra riktade insatser så som möten och fordonskontroller med syfte att minska störande motortrafik i tätorten.
 • genomföra flera riktade insatser mot ungdomsproblematik i Vingåker.
 • områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola, fritidsgården och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 • låta medborgare styra polisens inriktning under en arbetsdag.

Kommunen lovar att:

 • Genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
 • Att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunkt
 • Att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöer
 • Genomföra mätningar med "Din hastighet" på aktuella vägavsnitt för att få kunskap om hur hastighetsfrekvensen ser ut under en viss mätperiod

Polisen och kommunen lovar att:

 • Stötta initiativ till meningsfulla aktiviteter för motorintresserade unga.

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.