Ydre – medborgarlöften

Polisen och Ydre kommun ska jobba tillsammans för att förhindra trafikrelaterade brott som skapar upplevd otrygghet. Förekomsten av droger finns också med i problembilden.

Medborgarlöfte Ydre kommun 2020-2021

Polismyndigheten och Ydre kommun lovar att:

  • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser
  • Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning
  • Kommunen och polisen ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i åk 8
  • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande insatser

Uppföljning 2021

Uppföljning Ydre 2021 Tertial 1 Uppföljning Ydre 2021 Terial 2

Uppföljning 2020

Uppföljning Ydre T1_2020.pdf

Uppföljning T2 Ydre 2020 Uppföljning Ydre 2020

Medborgarlöfte Ydre kommun 2018-2019

Polismyndigheten och Ydre kommun lovar att:

  • ha trafikkontroller med särskilt fokus på platser som tydliggjorts i medborgardialogerna
  • genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever under årskurs åtta
  • prioritera trafiksäkerhetsarbetet i det lokala brottsförebyggande rådet
  • ha större fokus på arbetet mot droger

Uppföljning 2018