Ydre – medborgarlöften

Polisen och Ydre kommun samverkar i syfte att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Olika trafikrelaterade problem är det som tydligast berör medborgarna, men viss förekomst av droger finns också med i problembilden.

Medborgarlöfte Ydre kommun 2022-2023

Polismyndigheten och Ydre kommun lovar att:

 • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser
 • Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning
 • Kommunen, polisen och räddningstjänsten ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i årskurs 9
 • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande insatser.

Uppföljdning 2022

Uppföljning Ydre 2022

 Medborgarlöfte Ydre kommun 2020-2021

Polismyndigheten och Ydre kommun lovar att:

 • Polisen ska arbeta med trafikövervakning särskilt inriktad mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser
 • Kommunen ska sätta upp en elektronisk hastighetstavla på platser där medborgarna upplever problem med fortkörning
 • Kommunen och polisen ska årligen genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i åk 8
 • Polisen ska upptäcka och rapportera narkotikabrott och tillsammans med kommunen även arbeta med förebyggande insatser

Uppföljning 2021

Uppföljning Ydre 2021 Tertial 1 Uppföljning Ydre 2021 Terial 2

Uppföljning 2020

Uppföljning Ydre T1_2020.pdf

Uppföljning T2 Ydre 2020 Uppföljning Ydre 2020

Medborgarlöfte Ydre kommun 2018-2019

Polismyndigheten och Ydre kommun lovar att:

 • ha trafikkontroller med särskilt fokus på platser som tydliggjorts i medborgardialogerna
 • genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever under årskurs åtta
 • prioritera trafiksäkerhetsarbetet i det lokala brottsförebyggande rådet
 • ha större fokus på arbetet mot droger

Uppföljning 2018