Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Ale

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under ett år. Årets medborgarlöfte fokuserar på trafikproblem och narkotika.

Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun.

Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden
I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit narkotika och trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.
I våra medborgardialoger har det bland annat framkommit att invånarna i Ale upplever att fortkörning är ett problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och A-traktorkörning är ett bekymmer.

Utöver detta uttrycker också invånarna en oro över ungas tillgång till och användning av narkotika och önskar att arbetet mot narkotika ska intensifieras.

Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Problem med narkotika finns i hela kommunen.

Det här lovar vi


• Minst 15 riktade trafikkontroller med fokus på fortkörning, störande moped och A-traktorkörning där våra invånare kommit med förslag på platser. (Polis)
 
• Kommunen fortsätter att skicka ut informationsbrev om säker mopedåkning och lagar till föräldrar med barn som fyller 15 år. (Kommun)

• Kommun och polis ser över den fysiska trafikmiljön på de platser som invånarna upplever som otrygga och arbetar för att förbättra dem. (Kommun och polis)

• Minst 8 insatser med fokus på ungas narkotikaanvändning och mot försäljningen i kommunen. (Polis)

• Samtliga vårdnadshavare till elever i årskurs 6 bjuds in till ”föräldracafé inför tonårstiden”, med temat ANDT, Alkohol Narkotika Doping Tobak. Information om aktuellt läge ges samt vilket stöd familjen kan få. Uppföljning med samma tema sker i årskurs 8. (Kommun)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans


Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.
• Upplevda problem med trafik och narkotika ska minska
• Polisen ska uppfattas som mer tillgänglig
• Ökad trygghet bland invånarna
• Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna

Du som medborgare i Ale kommun kan följa våra löften och aktiviteter genom:
• www.polisen.se/Medborgarloften
• Facebook: Polisen Kungälv och Ale
• www.ale.se
• Facebook: Ale kommun

Om samverkan
Polisen i Kungälv-Ale bedriver ett långsiktigt samverkansarbete tillsammans med Ale kommun och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Ale? Välkommen att höra av dig till:

Daniel Hjerpe
Kommunpolis
010-565 19 92

Till toppen