Ale – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under ett år. I år fokuserar vi på att öka tryggheten i trafiken, lokalsamhället och kollektivtrafiken.

Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun.

Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden

I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit narkotika och trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.
I våra medborgardialoger har det bland annat framkommit att invånarna i Ale upplever att fortkörning är ett problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och A-traktorkörning är ett bekymmer.

Utöver detta uttrycker också invånarna en oro över ungas tillgång till och användning av narkotika och önskar att arbetet mot narkotika ska intensifieras.

Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Problem med narkotika finns i hela kommunen.

Det här lovar vi

Insatser för ökad trygghet

  • Vi lovar att utföra två trygghetsvandringar med fokus i Surte och Bohus under året. (Kommun)
  • Vi lovar att utföra fem stycken trygghetsvandringar med fokus i och omkring våra pendelstationer/resecentrum. (Kommun i samverkan med Västtrafik)
  • Minst 2 insatser med fokus på ungas narkotikaanvändning och mot försäljningen i kommunen. (Polis)

Utöver konkreta aktiviteter kommer polisen och Alebyggen under året även fokusera på att bygga ut grannsamverkan för att öka tryggheten i bostadsområdena. Vi kommer också tillsammans med samverkanspartners inom bland annat näringslivet och vaktbolag stärka vårt gemensamma arbete med ökad trygghet i det offentliga rummet.

Insatser för ökad trafiksäkerhet

  • Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet. (Polis)
  • Två insatser med fokus på trimmade mopeder och A-traktorer. (Polis)
  • Sprida information till samtliga föräldrar med barn i åldrarna 12-18 år om tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där ungdomar är förare. (Kommun)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.
• Upplevda problem med trafik och narkotika ska minska
• Polisen ska uppfattas som mer tillgänglig
• Ökad trygghet bland invånarna
• Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna

Följ med i hur det går

Du som medborgare i Ale kommun kan följa våra löften och aktiviteter genom:
• www.polisen.se/Medborgarloften
• Facebook: Polisen Kungälv och Ale
• www.ale.se
• Facebook: Ale kommun

En uppföljning av förra årets medborgarlöfte hittar du här:

Uppföljning medborgarlöfte Ale 2018

Om samverkan

Polisen i Kungälv-Ale bedriver ett långsiktigt samverkansarbete tillsammans med Ale kommun och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Ale? Välkommen att höra av dig till:

Daniel Hjerpe
Kommunpolis
010-565 19 92

Till toppen