Uppföljning medborgarlöfte 2019

Under 2019 hade vårt medborgarlöfte särskilt fokus på ökad trygghet i trafiken, lokalsamhället och kollektivtrafiken.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under ett år. Löftet innebär en rad konkreta aktiviteter som vi genomför för att minska gemensamt identifierade problem.

Under 2019 fokuserar vi på att öka tryggheten i trafiken, lokalsamhället och kollektivtrafiken.

Vi utlovar att utföra två trygghetsvandringar med fokus i Surte och Bohus under året.

Ale kommun, kommunala politiker, lokalpolisområdet Kungälv/ Ale genomförde tillsammans med invånare i Ale trygghetsvandringar i Surte och Bohus under oktober månad. Under samma eftermiddag genomförde vi även trygghetsvandringar vid flertalet pendelstationer.

Tillsammans identifierade vi bland annat bristande belysning, trafikrelaterade brister, avsaknad av vuxna utomhus (främst kvällar och nattetid), otrygga platser relaterat till främst misstänkt narkotikahandel samt lokalt ungdomshäng.

I samband med trygghetsvandringarna identifierade vi även en hel del förbättringar som redan genomförts av de kommunala verksamheterna och andra lokala aktörer som bland annat resulterat i en förbättrad belysning på flera av de tidigare utpekade otrygga områdena. Flera punkter är åtgärdade och andra ligger i planeringsstadiet.

Vi utlovar att utföra fem stycken trygghetsvandringar med fokus i och omkring våra pendelstationer/ resecentrum.

Se ovan punkt.

Polisen och Alebyggen har under året fokuserat på att bygga ut grannsamverkan för att öka tryggheten i bostadsområdena.

Polisen har bjudit in till möten gällande grannsamverkan och har tillsammans med Alebyggen gått ut via deras nyhetsbrev samt via deras hemsida med information till de boende gällande grannsamverkan. Under förgående år startades fyra stycken nya grannsamverkansområden upp i Ale kommun.

Minst två insatser med fokus på ungas narkotikaanvändning och mot försäljning i kommunen.

Resultat:

  • 2 narkotikainsatser.
  • 30 narkotikarelaterade anmälningar.
  • 5 husrannsakningar (i bostad och fordon).

Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet.

Resultat:

  • 21 hastighetskontroller.
  • 69 ordningsföreläggande.
  • 1 körkortsomhändertagande.

Två insatser med fokus på trimmade mopeder och A-traktorer.

Insatserna har gjorts i samverkan med trafikpolisen och trafikinspektörer och stor fokus lagts i närheten av högstadieskolor och gymnasium. Vi har under de två insatserna gjort ett 30-tal kontroller av mopeder och A-traktorer.

Resultat:

  • Föräldrar har rapporterats för tillåtande av olovlig körning.
  • Flertalet föreläggande om kontroll- och registreringsbesiktningar.
  • Anmälningar upprättade gällande olovlig körning.

Parallellt med det arbetet kontaktades ett stort antal vårdnadshavare till ungdomar som kör moped och A-traktor. Polispersonal upplyste vårdnadshavare om de konsekvenser det innebär att tillåta körning med trimmad moped/ A-traktor.