Uppföljning medborgarlöftet 2018

Polisen och Ale kommun gör en gemensam satsning för ett tryggare Ale. Under 2017-2018 genomförde polisen och kommunenen rad aktiviteter för att minska trafik- och narkotikarelaterad brottslighet.

Långsiktigt arbete

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun. Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

I arbetet kring det föregående medborgarlöftet framkom det i den lokala lägesbilden att narkotika och trafikrelaterade brott är problemområden i Ale kommun.

Följande insatser genomfördes inom ramen för förra årets medborgarlöfte:

  • 8 insatser riktade mot narkotikaproblemet
  • Kommunen och polisen har genomfört informationsmöten kring narkotika och ungdomar till föräldrar till barn i årskurs 6 och 8.
  • Polisen har gjort riktade insatser mot störande och farligt framförande av motorfordon i olika omgångar.
  • Kommunen har skickat ut information till föräldrar kring säker och trygg mopedåkning med mera.
  • 20 riktade trafikkontroller i Ale kommun på platser där allmänheten upplever problem med höga hastigheter. Minst 80 förare har rapporterats för hastighetsöverträdelser samt minst fyra körkort har omhändertagits.

Samtidigt är problematiken långsiktig och därför fortsätter nu polisen tillsammans med kommunen och andra aktörer det trygghetsskapande arbetet.