Alingsås – medborgarlöften

Medborgardialog för trygghet i din kommun

Du som bor/verkar i Alingsås kommun har nu chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.
I god anda gör polis och kommun gemensamma lägesbilder där vi hämtar information från många källor. Dessa medborgardialoger är en viktig sådan källa. Lägesbilden kommer att ligga till grund för kommande medborgarlöften och samverkansöverenskommelser.
Ta chansen att ge input i lägesbildsarbetet genom att svara på enkäten nedan. Den tar bara några minuter att fylla i.

 Medborgardialog Alingsås kommun
Svara senast 1 december. 

Medborgarlöfte är ett åtagande som lokalpolisområde Alingsås och Alingsås kommun gör till eller för invånarna.

Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som har påtalats av medborgare samt för att öka tryggheten i Alingsås kommun.

Problembild

Flertalet orossamtal har kommit till både polis och barn- och ungdomsförvaltningen. Föräldrar har påtalat att barn inte känt sig trygga på vissa skolgårdar och på väg till och från skolan. Det har framlagts att vuxna män vid några tillfällen har tilltalat barnen och i något fall försökt förmå dem att följa med. Detta har lett till diskussioner om skolornas och skolgårdarnas utformning och behovet av andra trygghetsskapande åtgärder.

Det här lovar vi

Polisen och kommunen lovar att under höstterminen 2019, genomföra följande åtgärder i syfte att inventera och att öka den upplevda tryggheten i förskolor och grundskolor i Alingsås kommun:

Åtgärder kommunen

  • Trygghetsrond på varje förskola och grundskola i kommunen.
  • Utvärdera problem/synpunkter som uppmärksammats för eventuella åtgärder.
  • Dialog med föräldrar, elever och personal om trygghetsfrågor i olika form och omfattning, utifrån lokala behov.

Åtgärder Polisen

  • Medverkan vid kommunens anordnade trygghetsronder.
  • Trygghetsskapande/kontaktskapande arbete genom ökad närvaro vid och i skolorna (både planerade och spontana besök).
  • Löpande samverkan med kommunens fältsekreterare avseende trender, tendenser och uppkomna situationer i skolmiljö.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Alingsås kommun är du välkommen att höra av dig till:
Lotta Jofjord
kommunpolis
Telefon: 010-56 586 28
E-post: lotta.joford@polisen.se

Till toppen