Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Alvesta

Polisen och Alvesta kommun har i en samverkansöverenskommelse enats om ramarna för samarbetet under 2016 och 2017. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att få ett effektivare och trygghetsskapande, utökat brottsförebyggande arbete genom att polisen och kommunen samordnar sina insatser.

Polisen och Alvesta kommun har i ett gemensamt dokument, så kallade medborgarlöften, förtydligat delar av samverkansöverenskommelsen.

Lägesbild

Under 2016 har polisen och Alvesta kommun tillsammans genomfört medborgardialoger, både i Alvesta och i olika kommundelar i Alvesta kommun. Det har genomförts enkätundersökningar i samtliga ålderskategorier och samtal har hållits med medborgare som besökt polisstationen i Alvesta. Polisen har genomfört medarbetardialoger för att få fram polisernas bild av Alvesta kommun. I BRÅ (lokala brottsförebyggande rådet) har det framkommit åsikter genom de olika förvaltningschefernas samtal med sin personal.

Polisen och Alvesta kommun har analyserat den senaste trygghetsmätningen som genomförts.

Kontentan av samtliga undersökningar är att medborgarna i Alvesta kommun främst önskar en synlig och aktiv brottsförebyggande polisiär närvaro i Alvesta kommun. Ökad polisiär närvaro med fokus på trafiksäkerhetsarbete, hastighetskontroller i Alvestas samtliga kommundelar.

Polisen och Alvesta kommun har därför tillsammans tagit fram följande medborgarlöften för perioden 2017-2018.

Polisen lovar

  1. Ökad polisiär synlighet i Alvesta centrum med fokus på resecentrum och området däromkring för att öka tryggheten. 
  2. Hastighetskontroller i Alvesta kommuns samtliga kommundelar.
  3. Samverkansmöten en gång i veckan med kommunens samverkanspartners.
  4. Att polisvolontärernas arbete ska utökas i Alvesta kommun.
  5. Tillsammans med kommunen medverka och utöka arbetet i BRÅ.

Alvesta kommun lovar

  1. Att medverka och utveckla arbetet i BRÅ tillsammans med polisen och övriga kallade i rådet. 
  2. Att tillsammans med Polisen genomföra medborgarmöten i olika delar av kommunen.
  3. Att införa cityvärdar för att öka tryggheten och service till medborgarna i Alvesta kommun i kommunens centrum och vid resecentrum.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöften kommer att ske kontinuerligt via kommunpolisen och redovisas på BRÅ möten.

Alvesta den 28 februari 2017

Jonas Eek Per Ribacke
Chef lokalpolisområde Växjö Alvesta kommun
Polismyndigheten Kommunalråd

Dokument

Till toppen