Älvkarleby – medborgarlöften

Polis och kommun ska aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet och minska brottsligheten Älvkarleby kommun.

Medborgarlöfte för 2020

Kommunen och polisen skall gemensamt jobba för att öka tryggheten och minska risken för stöldbrott och då främst inbrottsstölder i bostad genom att:

  • Tillsammans hålla minst tre gemensamma informationsmöten om grann- och båtsamverkan, fördelade på två tillfällen i Skutskär och ett i Älvkarleby.
  • Att i samband med dessa möten ha informationskampanjer för att informera om hur man skyddar sig mot stöldbrott.