Älvkarleby – medborgarlöften

Polis och kommun ska aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Älvkarleby kommun.

Medborgarlöftet ska under 2019 genomföras med hjälp av bland annat följande aktiviteter:

  • Feministisk trygghetsvandring. Kvinnliga representanter från kommunen och polis ska tillsammans med en referensgrupp bestående av enbart kvinnor i olika åldrar genomföra trygghetsvandringar under kvällstid på cykel- och gångbanor i Älvkarleby. Med syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder som ska leda till en åtgärdsplan.
  • Kommun och polis ska verka för en ökad trafiksäkerhet genom att förbättra den lokala trafikmiljön i anslutning till Rotskärsskolan, Jungfruholmens förskola och Ekbackens förskola. Ökad polisiär närvaro på gator och vägar i anslutning till dessa skolor samt minst 10 trafikkontroller med fokus på fortkörning och vårdslöst trafikbeteende på vägar som ansluter till dessa skolor.
Till toppen