Älvsbyn – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå älvdal och Älvsbyns kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom nedan aktiviteter.

Polisen och Älvsbyns kommun lovar härmed att jobba för en ökad tillgänglighet, att arbeta förebyggande mot mängdbrott samt att kraftsamla resurser vid upptäckten av mönster i mängdbrottssammanhang, att arbeta aktivt mot droger bland ungdomar och att arbeta för en ökad trygghet i kommunen, genom att:

Tillgänglighet & Trygghet

  • Polisen skall ha kvällsöppet torsdagar, eventuella avsteg från detta kommer informeras via polisens hemsida.
  • Polisen och kommunen ska vid minst två tillfällen per år genomföra medborgardialoger. Tillfälle för detta blir bland annat Knalledagen.
  • Kommunen och polisen ska genomföra minst två trygghetsvandringar per år.

Mängdbrott

  • Polisen och kommunen skall fortsätta med grannsamverkan i ÄLvsbyn, dels genom uppsamlingsträffar men även genom information kring brottsförebyggande åtgärder så som DNA-märkning av ägodelar.
  • Polisen kommer att kraftsamla resurser vid upptäckta mönster/ ökande mängdbrott.

Droger

  • Polisen skall vid minst två tillfällen genomföra narkotikasök med hundar på skolor samt i övrigt göra riktade narkotikainsatser minst fyra gånger under året.
  • Polisen och kommunen skall delta vid informationstillfällen på skolor och paneldebatter gällande narkotika.
  • Kommunen skall främja ett fortsatt arbete inom skolan för att genom information och kunskap stärka elever/ lärare att våga debattera mot narkotikabruk.

Trafik

  • Polisen ska vid minst fyra tillfällen bedrifa riktad trafikövervakning för att stävja "buskörning"
Till toppen