Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Älvsbyn

Lokalpolisområde Piteå älvdal och Älvsbyns kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom nedan aktiviteter.

Polisen och Älvsbyns kommun lovar härmed att jobba för en ökad tillgänglighet, att arbeta förebyggande mot mängdbrott samt att kraftsamla resurser vid upptäckten av mönster i mängdbrottssammanhang, att arbeta aktivt mot droger bland ungdomar och att arbeta för en ökad trygghet i kommunen, genom att:

Tillgänglighet & Trygghet

  • Polisen skall ha kvällsöppet torsdagar, eventuella avsteg kommer infomeras via polisens hemsida.
  • Polisen och kommunen ska vid minst två tillfällen per år genomföra medborgardialoger. Tillfällen för detta blir bland annat Knalledagen och skyltsöndagen.
  • Polisen och kommunen ska minst två gånger per år genomföra trygghetsvandringar.

Mängdbrott

  • Polisen och kommunen skall fortsätta med samt vidareutveckla grannsamverkan i Älvsbyn, dels genom uppsamlingsträffar för de områden som ej anslutits till grannsamverkan men även genom information kring brottsförebyggande åtgärder så som DNA-märkning av ägodelar.
  • Polisen kommer att kraftsamla resurser vid upptäckt av mönster/ ökning gällande mängdbrott.

Droger

  • Polisen skall vid minst två tillfällen genomföra narkotikasök med hundar på skolor.
  • Polisen och kommunen skall delta vid informationstillfällen på skolor och paneldebatter gällande narkotika.
  • Kommunen skall främja ett fortsatt arbete inom skolan genom information och kunskap stärka elever/ lärare att våga debattera mot narkotikabruk.
Till toppen