Aneby – medborgarlöften

Polisen och Aneby kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka den polisiära tillgängligheten och servicen och arbeta för att minska narkotikabruket hos framför allt unga.

Medborgarlöften 2019-2020

 •  Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 och yngre, i syfte att minska bruket av narkotika.

Det ska vi åstadkomma genom bland annat följande aktiviteter

 • Öppna ett poliskontor.
 • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Anebys centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.
 • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal och informera på sin hemsida om öppettider.
 • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen ska genomföra minst tio riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
 • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
 • Under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna. 

 Medborgarlöften 2017-2018

 • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Vidta brottsförebyggande åtgärder och insatser mot bostadsinbrott.

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter

 • Fortsätta att bemanna ett poliskontor.
 • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Anebys centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.
 • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal och informera på sin hemsida om öppettider.
 • Identifiera brottsutsatta adresser.
 • Identifiera brottsfrekventa tider.
 • Genomföra minst två underrättelsebaserade insatser mot bostadsinbrott.
 • Kommunen ska informera på sin hemsida om grannsamverkan och dna-märkning.
 • Under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Aneby, tertial 1 och 2 2019.pdf

Aneby, tertial 3 2018.pdf

Uppföljning 2017 

Till toppen