Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Aneby

Polisen och Aneby kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka den polisiära tillgängligheten och att arbeta förebyggande mot bostadsinbrott.

Polisen och kommunen har beslutat att förlänga 2017 års medborgarlöften till att gälla även för 2018, då löftena är ett långsiktigt förebyggande arbete. Däremot har aktiviteterna förändrats något.

Polisen och kommunen formulerar följande gemensamma medborgarlöften för 2018

  • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
  • Vidta brottsförebyggande åtgärder och insatser mot bostadsinbrott.

Det ska åstadkommas genom bland annat följande aktiviteter

  • Fortsätta att bemanna ett poliskontor.
  • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Anebys centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.
  • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal och informera på sin hemsida om öppettider.
  • Identifiera brottsutsatta adresser.
  • Identifiera brottsfrekventa tider.
  • Genomföra minst två underrättelsebaserade insatser mot bostadsinbrott.
  • Kommunen ska informera på sin hemsida om grannsamverkan och dna-märkning.
  • Under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning 2018 tertial 2

Uppföljning 2017 

Till toppen