Ånge – medborgarlöften

Ånge kommun och lokalpolisområde Medelpad har tecknat medborgarlöfte för 2017.

Följande områden identifieras som viktiga för det trygghetsskapande arbetet

  • Oro för inbrott och upplevelse av otrygghet.
  • Ungdomar som löper risk att utveckla missbruk. 
  • Trafiksäkerhet gällade vissa vägar och övergångar samt busåkning med moped och A traktor.

För motverka ovan nämnda identifierade problemområden lovar vi tillsammans att:

  • Ånge kommun ska tillsammans med lokalpolisområde Medelpad skapa minst 10 ytterligare grannsamverkansområden. Ånge kommun tar kostnaden upp till 3000 kr i det fall det krävs tillstånd för att sätta upp skylt om grannsamverkan. 
  • 20 fotpatruller i centrala Ånge. 
  • Fem riktade insatser mot ungdomar och misstänkt missbruk. Ånge kommun skall bland annat med hjälp av Öckerömodellen verka för att alkohol och droger minskar i samhället. 
  • Delta vid gemensamma informationsträffar gällande droger och missbruk. 
  • Genomföra trafikkontroller vid identifierade riskplatser och vägar samt riktade insatser mot olagliga A traktorer. Ånge kommun lovar att vara lyhörda i det fall medborgare önskar fartreducerande åtgärder på kommunens gator.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Genom de insatser som beskrivits ovan kommer vi tillsammans påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Ånge kommun. Ånge kommun skall aktivt medverka till att de saker som kommer fram i det nya Trygghetsrådet också skall rendera åtgärder från kommunens sida.

Följ med i hur det går! 
Arbetet kommer att utvärderas och följas upp vid samtliga trygghetsråd.

Till toppen