Arboga – medborgarlöften

Arboga kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i Arboga centrum.

Detta gör vi genom att:

  • Polisen lovar att fortsätta arbetet med ordnings– och trygghetsfrågor i Arboga centrum genom polisiär närvaro och synlighet genom ökad fotpatrullering.
  • Polisen lovar att i förväg planerade insatser, där närvaro i form av fotpatrullering, förstärkta med polisvolontäruppdrag, kommer att genomföras vid minst fem tillfällen i Arboga centrum.
  • Förbättrad belysning är viktigt i syfte att öka tryggheten. Arboga kommun lovar att följa upp och arbeta vidare med Belysningsprogrammet i kommunen.
  • Kommunen lovar att i samverkan med polisen genomföra trygghetsvandringar med inbjudna från utvalda målgrupper.